รวมภาพกิจกรรม

รวมภาพกรรมของ สาธาณสุขจังหวัด

ข่าวประชาสัมพันธ์ สสจ.นศ.

กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต

66008239 2365507906997892 2020048107152080896 o

รวมภาพกิจกรรมชาว สสจ.นศ.

TO BE NUMBER ONE

bannertobe

Download เอกสารแนวทางฯและแบบฟอร์มการจัดทำคำของบลงทุนฯ ปี พ.ศ.2564

qrcode_4.png

DOWNLOAD เอกสาร คปสจ.

qrcode 3

ค่านิยม สสจ.นครศรีธรรมราช

 "ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ มีน้ำใจบริการ"